Motora mehānikas tests
Motora mehānikas tests
Elektrosistēmas tests
Elektrosistēmas tests

Zem jēdziena diagnostika, saprotam darbu kopumu, kas tiek veikts, lai noteiktu kādas ierīces vai tās daļas stāvokli. Kā rāda prakse, tad diagnostiku parasti veic gadījumos, kad problēma jau iestājusies.

 Ja runājam par elektromehāniskiem procesiem, kas notiek automašīnās, tad ideālais variants ir iegūt šī procesa ierakstu reālā laika un tad apskatot to atrast laiku, kad konstatēts defekts un tālāk identificēt, kas bijis par iemeslu šim defektam.

 Izmēģinot dažādas ierīces esam atraduši iekārtu, kas ļauj izdarīt šādus mērījumus, tos pierakstīt reālā laikā un tad ar precizitāti līdz 1 mikrosekundei analizēt procesu.

Vienkāršs piemērs būtu, ja auto ir kāds troksnis transmisijā/motorā, veikt ierakstu ar mikrofonu un dzinēja apgriezienu devēju. Apskatot ierakstu var izdarīt elementārus secinājumus, ar kādu laika intervālu tas notiek un tālāk jau precizēt.

Vēl interesanti mērījumi, kad jānosaka kāda elektromehāniska regulatora darbības efektivitāte, piemēram dzinēja sadales vārptas pagriešanās pēc elektriska signāla saņemšanas uz vārstu kurš (parasti ar eļļas spiediena palīdzību) veic izmaiņas motora mehāniskajā darbībā. Vairums diagnostiikas mērierīces piedāvā šādus mērījumus, bet ar lielu kaika intervālu, kā rezultātā nevar iegūt objektīvus datus.